पालघर

भूमि अभिलेख विभागाची सरळसेवा भरती परिक्षा 28 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत

ज्ञानेश्वर रामोशी

पालघर दि.२२ :- महाराष्ट्र शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमूह-४ (भूकरमापक तथा लिपिक) सवंर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता दि.९ डिसेंबर २०२१ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. हि परिक्षा नोंव्हेंबर २०२२ या महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात होणार आहे .उमेद्वारानी दि. ९ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत.त्यानंतर या अर्जदाराना भूमि अभिलेख विभागाकडून दि.२ फेब्रुवारी ते १३ मार्च २०२२ या कालावधीत छाननी अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती.छाननी अर्ज प्रक्रियेमध्ये उमेद्वारानी अपलोड केलेल्या सर्व प्रमाणपत्राची तपासणी करुन भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार जाहीरातीत नमुद केलेल्या अर्हतेऐवजी इतर अर्हताबाबत प्रमाणपत्र अपलोड केलेली आहेत.अशा उमेद्वाराना अपात्र ठरवून संपूर्ण प्रक्रियाअंती पात्र ठरलेल्या पात्र ठरलेल्या उमेद्वाराची सामान्य प्रशासन निर्णयानुसार ऑनलाईन परिक्षा (Computer based Test) दि. २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दि. ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत आयबीपीएस कंपनीमार्फत महाराष्ट्रातील विविध केंद्रावर घेण्यात येणार आहे.परिक्षेचे विभागनिहाय वेळापत्रक व उमेद्वाराच्या प्रवेशपत्राबाबत विभागाच्या http:// mahabhumi.gov.in या आधिकृत संकेतस्थळावर लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.पात्र उमेद्वाराने संबधीत संकेत स्थळावर देण्यात आलेल्या सुचनानुसार प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन प्रवेशपत्रावर नमुद परीक्षा केंद्रावर दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहून परीक्षा दयावयाची आहे.परिक्षा पध्दतीबाबतची सविस्तर माहीतीपुस्तीका भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार असून परिक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याकरीताची लिंक देखील दि. १४/११/२०२२ पासून विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे असे महेश इंगळे जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर यांनी आवाहन केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!